Διασφάλιση ποιότητας


1, Η εγγύηση του εξοπλισμού που προμηθεύεται από την εταιρεία μας είναι καινούργιο αχρησιμοποίητο χρησιμοποιώντας τον πιο πρόσφατο σχεδιασμό και το κατάλληλο υλικό κατασκευασμένο και πληροί από όλες τις απόψεις τις προδιαγραφές ποιότητας και τις επιδόσεις που ορίζονται στη σύμβαση.

2, Η εγγύηση της εταιρείας που παρέχεται από τον εξοπλισμό μετά τη σωστή καθοδήγησή του σε ολόκληρη την εργασία του συστήματος 3 ημέρες μετά την εγκατάσταση και τον εντοπισμό σφαλμάτων, για την επίτευξη δεικτών τεχνικής απόδοσης του προϊόντος.

3, Εγγύηση της εταιρείας μας στην περίοδο εγγύησης ποιότητας που ορίζεται στη σύμβαση, η διαδικασία σχεδιασμού για την προμήθεια εξοπλισμού κατασκευής εγκατάστασης εντοπισμού σφαλμάτων ή ελαττωμάτων υλικού και όλα που προκαλούνται από την ευθύνη του πωλητή είναι υπεύθυνη για τυχόν ελαττώματα στη γραμμή παραγωγής σφαλμάτων και ζημιών.

4, Ολόκληρη η περίοδος εγγύησης ποιότητας μηχανής για τη γραμμή παραγωγής για 12 μήνες μετά την αποδοχή. Εάν βρεθεί στην περίοδο εγγύησης ποιότητας, η ποιότητα των αγαθών ή η προδιαγραφή και δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της σύμβασης ή αποδείξει ότι τα αγαθά είναι ελαττωματικά (συμπεριλαμβανομένων πιθανών ελαττωμάτων ή χρήσης υλικών κατώτερης ποιότητας κ.λπ.), Ο αγοραστής δικαιούται σύμφωνα με το πιστοποιητικό ελέγχου που εκδίδεται από το νομικό τμήμα των εμπορευμάτων εντός της περιόδου εγγύησης ποιότητας που προτείνεται το καθεστώς μεταχείρισης του πωλητή.

5, Η εταιρεία για την ποιότητα του προϊόντος σχετικά με τις μηχανικές ιδιότητες του παρεχόμενου εξοπλισμού και την εγγύηση του δείκτη κατανάλωσης προϊόντος.

Εγγύηση


1, μετά την αποδοχή του εξοπλισμού, παρέχετε 12 μήνες εγγύηση, την περίοδο εγγύησης που παρέχεται δωρεάν για ελάττωμα εξαρτημάτων και εξαρτημάτων που προκαλείται από τον πωλητή και την έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.

2, μετά την εγγύηση, δια βίου παρέχει ευρέως ευνοϊκή τεχνική υποστήριξη εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση: το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση της εταιρείας μας διαθέτει ένα αποκλειστικό τηλέφωνο εξυπηρέτησης εξυπηρέτησης μετά την πώληση, το προσωπικό μας είναι υπεύθυνο για την παραλαβή του χρήστη του τηλεφώνου, βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης στην πρώτη ερώτηση θα δώσει με ενθουσιασμό ειλικρινή απάντηση μετά τον εξοπλισμό αποδοχή του εξοπλισμού που παρέχουμε διαδικασία σέρβις εγγύησης 12 μηνών, θα παρέχουμε τουλάχιστον μία φορά από το επαγγελματικό και τεχνικό προσωπικό της τακτικής επιθεώρησης και θα παρέχουμε τη λεπτομερή έκθεση επιθεώρησης, για τους χρήστες αναφοράς χρήστη που υποβάλλουν σαφείς απαιτήσεις συντήρησης, υπόσχεται η εταιρεία μας : η σκηνή χρήστη αποστέλλεται στο συντομότερο δυνατό χρόνο για επισκευή.